LOCATION

Kyiv Music Days 2020
NSC Olimpiyskiy, BALLPARK
Kyiv, 55, Velyka Vasylkivska str.
Olimpiyskaya Metro Station
NSC Olimpiyskiy, BALLPARK
Kyiv, 55, Velyka Vasylkivska str.
Olimpiyskaya Metro Station
up to KYIV MUSIC DAYS 2020 left
73
days
hours
minutes
seconds
:
12
:
14
:
44
02-04.10
days
hours
minutes
seconds